UNIT 1B : WHAT IS YOUR JOB?

UNIT 1B :  WHAT IS YOUR JOB?
Hướng dẫn thu âm:

Phần thu âm của mỗi bài: Học viên có thể dùng thiết bị như điện thoại, máy tính cá nhân hoặc các thiết bị ghi âm khác để ghi âm lại phần từ, câu và đoạn văn được yêu cầu.

Sau khi ghi âm, học viên tự nghe lại bài thu và có thể thu lại nếu chưa hài lòng (Học viên tự luyện tập, ECE sẽ không chấm điểm bài thu này).

Phần thu âm của tuần: Học viên ghi âm trực tiếp trên web, bài thu âm sẽ được nhắc qua mail vào ngày thứ 7 của tuần (sau ngày học cuối của mỗi tuần) và kết quả sẽ được gửi lại trong vòng 3 ngày sau khi ECE nhận được file ghi âm.

Yêu cầu:

– Học viên phải ghi âm trực tiếp trên web, không dùng các thiết bị cá nhân.

– Đọc to, rõ, chính xác theo phiên âm được cung cấp.

– Phải ghi âm đầy đủ mỗi tuần, không được dồn bài của tuần này cho tuần kế tiếp.

– Nếu có khó khăn trong quá trình ghi âm, phải liên hệ ngay với ECE để được hỗ trợ.

Yêu cầu: Ghi âm những mẫu câu dưới đây

1. What do you do?

 

I am a pilot

2. What does she do?

 

She is a doctor

3. What does he do?

 

He is a babysitter

4. What does Peter do?

 

Peter is a cook

5. Are you a homemaker?

 

No. I am not a homemaker

6. Is she a hairdresser?

 

She is not a hairdresser

7. Is he an actor?

 

No. He is not an actor.

8. Are they taxi drivers?

 

They are not taxi drivers

9. Is she a nurse?

 

Yes. She is a nurse.

10. What is your job?

 

I’m a musician/ I work as a manager.

11. What do you want to be?

 

I want to be a teacher

12. Who does she want to become?

 

She wants to become a businesswoman.

13. I am a teacher. She’s a teacher, too.

 

14. Do you like/love your job?

 

Yes. I love my job.

No. I don’t like my job.

15. Does she like/love her job?

 

Yes. She really likes her job.

No. she doesn’t like her job.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Related Courses Widget

Top Rated Course

Course Reviews

ECE - Easiaer Come To English - Hotline: 090 976 5590