Bài Tập Ghi Âm Tuần 3

Yêu cầu:

– Học viên phải ghi âm trực tiếp trên web, không dùng các thiết bị cá nhân.

– Đọc to, rõ, chính xác theo phiên âm được cung cấp.

– Nếu có khó khăn trong quá trình ghi âm, phải liên hệ ngay với ECE để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN GHI ÂM
Bài Tập Ghi Âm Tuần 3

Sau khi ghi âm xong, các bạn click vào nút DONE màu xanh lá cây để nộp bài. Hoặc muốn ghi âm lại thì click vào nút RETRY.

LƯU Ý:

(Hiện tại trên hệ điều hành IOS không cho phép trình duyệt web sử dụng micro của IPHONE, IPAD nên chức năng ghi âm trên web không thể hoạt động. Quý học viên sử dụng thiết bị này thông cảm ghi âm bằng máy tính để nộp bài. )

Đọc to và GHI ÂM đoạn văn sau

THIRD WEEK RECORDING

Oaks Technologies is now in the process of hiring thirty new systems engineers. This expanding company, located in Golden Oaks, California, will pay each new employee a minimum of $45,000 a year (up to $75,000, depending on qualifications) and offers two weeks of vacation time per year. Applicants must hold a degree in systems engineering from an accredited university and have a minimum of two-three years of experience in the field. Please send a current resume by email or FAX to Dr. John by December 15th.

oʊks tekˈnɑ:ləʤiz ɪz naʊ ɪn ðə ˈprɑ:ˌses ʌv ˈhaɪrɪŋ ˈθɜ:rdi nu: ˈsɪstəmz ˈenʤəˈnɪrz. ðɪs ɪkˈspændɪŋ ˈkʌmpəni, ˈloʊˌkeɪtəd ɪn ˈgoʊldən oʊks, ˌkæləˈfɔ:rnjə, wɪl peɪ i:ʧ nu: emˈplɔɪi ə ˈmɪnəməm ʌv $45,000 ə jɪr (ʌp tu: $75,000, dɪˈpendɪŋ ɑ:n ˌkwɑ:ləfəˈkeɪʃənz) ænd ˈɔ:fərz tu: wi:ks ʌv veɪˈkeɪʃən taɪm pɜ:r jɪr. ˈæplɪkənts mʌst hoʊld ə dɪˈgri: ɪn ˈsɪstəmz ˈenʤəˈnɪrɪŋ frʌm ən əˈkredɪtɪd ˌjunəˈvɜ:rsəti ænd hæv ə ˈmɪnəməm ʌv tu:-θri: jɪrz ʌv ɪkˈspɪriəns ɪn ðə fi:ld. pli:z send ə ˈkɜ:rənt rɪˈzum baɪ iˈmeɪl ɔ:r fæks tu: draɪv. ʤɑ:n baɪ dɪˈsembər 15.

Các bạn có thể nghe file mẫu tại đây

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Related Courses Widget

Top Rated Course

Course Reviews

ECE - Easiaer Come To English - Hotline: 090 976 5590