Dương Thị Minh Tâm

tma-minh-min

Thật sự em rất thích chương trình học của ece. Em sẽ cố gắng và quyết tâm học đều và học tốt. Thật sự 4 ngày qua em chưa có thời gian để học đúng lịch, nhưng khi nhận mail này em thấy trung tâm ece rất quan tâm tới học viên. Và đây là điều em rất thích và có động lực. Em sẽ hoàn thành đúng và kịp các bài học của mình. Em cám ơn ece.

duong-minh-tam

Dương Thị Minh Tâm HV khóa 6 tháng

ECE - Easiaer Come To English - Hotline: 090 976 5590